Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Müşterileri Şikâyet ve Öneri Süreci Aydınlatma Metni

Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi;  https://www.yolbulanlar.com.tr/ sitesi üzerinden mesajlarını paylaşan müşterilerin; isim, soyisim, telefon ve e-posta’sına ait kişisel verilerini;

Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne herhangi bir mesajını ileten müşterilerin sorunlarının çözümlenebilmesi için kendilerine geri bildirimde bulunulması, Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin müşteri memnuniyet süreçlerinin tam olarak sağlanabilmesi, Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin verdiği hizmetin iyileştirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Yukarıda bahsi geçen kişisel veriler Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sadece yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak üzere; Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin iştirakleri olan Yolbulan Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Yolbulan Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bağlı ortaklıklarıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğu yurt içi ve/veya yurt dışındaki üçüncü kişilerle ve bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Bu kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızasına istinaden, elektronik ortamda başvuru formu doldurulması suretiyle işlenmektedir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’inin Sarıkanarya Sk. No:18 Yolbulan Plaza A Blok K:4 Kozyatağı, Kadıköy-İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası için: www.yolbulanlar.com.tr

 

  • Yukarıdaki açıklamalar kapsam ve sınırında, Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde gerçekleştirmiş olduğum iletişim süreci ile ilgili olarak kişisel verilerimin işlenmesine onay veriyorum.